Ra mắt chi hội khuyến học Quân sự phường 7

Thực hiện Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 12 thánh 4 năm 2022 của UBND phường 7 về thực hiện Đề án ” Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030″ trên địa bàn phường; nhằm đẩy mạnh xây dựng cộng đồng học tập, công dân học tập. Ngày 08/10/2023, Hội khuyến học Phường 7 đã tổ chức Lễ ra mắt chi hội khuyến học Quân sự với 42 hội viên, Chi hội trưởng là ông Nguyễn Minh Long  Bảo.

Việc thành lập Chi hội khuyến học Quân sự mang ý nghĩa tích cực, động viên khuyến khích lực lượng dân quân phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, qua đó xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh về mọi mặt góp phần cùng với chính quyền địa phương đảm bảo an quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

Bà Lưu Đường – Chủ tịch Hội Khuyến học phường trao quyết định thành lập Chi Hội khuyến học Quân sự cho ông Nguyễn Minh Long Bảo

Bà Lưu Đường – Chủ tịch Hội khuyến học phát biểu tại Hội nghị

Quan cảnh hội nghị

Bình luận

LIÊN KẾT

return to top