SẮP XẾP KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 7 QUẬN GÒ VẤP

Ngày 14/3/2024, Hôi đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó địa bàn Phường 7, quận Gò Vấp với 11 khu phố được sắp xếp thành 16 khu phố mới.

Việc sắp xếp khu phố nhằm làm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền địa phương. Mỗi khu phố có từ 500 hộ dân trở lên với các chức danh hoạt động ở khu phố như sau: Bí thư chi bộ khu phố, Trưởng khu phố, Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố, Bí thư chi đoàn thanh niên, Chi hội trưởng phụ nữ hoặc trưởng các chi hội khác.

Với tổng số hộ dân trên địa bàn phường là 9.162 hộ, 33.655 nhân khẩu, được sắp xếp theo bản đồ như sau:

  Trong đó:

 

Bình luận

LIÊN KẾT

return to top