55 công trình của TP.HCM chào mừng 50 năm Ngày thống nhất đất nước

Để thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025), TP.HCM đã đưa ra các chương trình, công trình, dự án tiêu biểu cấp TP thuộc sáu lĩnh vực.

Bình luận

LIÊN KẾT

return to top