DANH SÁCH LÃNH ĐẠO PHƯỜNG 7 QUA CÁC THỜI KỲ

STT Hình ảnh Họ và tên Chức vụ
Năm công tác
1 Hình ảnh Vũ Văn Định Bí thư Đảng ủy (1.1990 - 9.1993)
2 Hình ảnh Lưu Đường Chủ tịch UBND (7.1984 - 4.1993)
3 Hình ảnh Trần Thị Thu Hồng Bí thư Đảng ủy (9.1993 - 10.2003)
4 Hình ảnh Võ Văn Đô Quyền Chủ tịch, Chủ tịch UBND (4.1993 - 6.1994)
5 Hình ảnh Trương Trung Trực Chủ tịch UBND (6.1994 - 8.1996)
6 Hình ảnh Nguyễn Thị Kim Yến Chủ tịch UBND (8.1996 - 5.2004)
7 Hình ảnh Phạm Thị Thúy Hà Bí thư Đảng ủy (10.2003 - 6.2005)
8 Đoàn Thanh Hùng Chủ tịch UBND (5.2004 - 7.2005)
Bí thư Đảng ủy (6.2005 - 4.2007)
9 Ngô Thị Ngọc Lan Chủ tịch UBND (7.2005 - 12.2006)
10 Hình ảnh Đinh Thị Cẩm Hồng Chủ tịch UBND (12.2006 - 4.2008)
11 Hình ảnh Nguyễn Ngọc Thịnh Bí thư Đảng ủy (4.2007 - 7.2012)
Chủ tịch UBND (4.2009 - 7.2012)
12 Hình ảnh Lê Thị Kim Thủy Chủ tịch UBND (4.2008 - 4.2009)
13 Hình ảnh Nguyễn Thị Thanh Vân Bí thư Đảng ủy (7.2012 - 1.2015)
Chủ tịch UBND (7.2012 - 1.2015)
14 Hình ảnh Nguyễn Thị Hà Bí thư Đảng ủy (1.2015 - 3.2018)
Chủ tịch UBND (1.2015 - 3.2016)
15 Hình ảnh Nguyễn Thành Phương Chủ tịch UBND (3.2016 - 2.2020)
16 Hình ảnh Nguyễn Thị Mai Thương Bí thư Đảng ủy (3.2018 đến nay)
17 Hình ảnh Phạm Trung Kiên Quyền Chủ tịch, Chủ tịch UBND (2.2020 2.2023)
Hình ảnh Đỗ Ngọc Lãm Chủ tịch UBND (2.2023 đến nay)
return to top