DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BAN QUẢN TRỊ CỤM NHÀ CHUNG CƯ K26 NHIỆM KỲ 2023-2026

DANH SÁCH

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BAN QUẢN TRỊ CỤM NHÀ CHUNG CƯ K26 NHIỆM KỲ 2023 – 2026

STT HÌNH ẢNH TÓM TẮT LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN
1 Họ và tên: ĐỖ TINH CẦU

Ngày sinh: 30/01/1964                                Giới tính: Nam

Quê quán: Quảng Ngãi

Nơi ở hiện nay: Căn hộ 404A Lô N02C, Chung cư K26, đường Dương Quảng Hàm, P7, Q.Gò Vấp, Tp.HCM.

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Kinh tế, Đại học kinh tế Tp.HCM.

Lý luận chính trị: Trung cấp chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Kinh doanh tự do

Nơi làm việc: Công ty vật tư nông nghiệp.

2 Họ và tên: NGUYỄN VĂN TÁM

Ngày sinh: 27/02/1976                                 Giới tính: Nam

Quê quán: Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Căn hộ 301A Lô N01, Chung cư K26, đường Dương Quảng Hàm, P7, Q.Gò Vấp, Tp.HCM.

Trình độ chuyên môn: – Đại học chuyên ngành Kế toán, Đại học Thương mại.

– Đại học chuyên ngành Quản lý đất đai, Đại học nông nghiệp I.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh Trình độ C

Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Nhân viên

Nơi làm việc: Chi nhánh Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất phía Nam.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

3 Họ và tên: NGUYỄN QUANG HẢI

Ngày sinh: 17/06/1967                                 Giới tính: Nam

Quê quán: Ninh Bình

Nơi ở hiện nay: Căn hộ 401A Lô N01, Chung cư K26, đường Dương Quảng Hàm, P7, Q.Gò Vấp, Tp.HCM.

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Mở.

Chứng chỉ khác: Chứng chỉ hành nghề ngành Phân tích tài chính.

Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Chuyên viên.

Nơi làm việc: Công ty CP KB Việt Nam.

4 Họ và tên: LÊ BÁ TƠ

Ngày sinh: 18/05/1961                                 Giới tính: Nam

Quê quán: Thanh Hóa

Nơi ở hiện nay: Căn hộ 002B Lô N05, Chung cư K26, đường Dương Quảng Hàm, P7, Q.Gò Vấp, Tp.HCM.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, Đại học Công An vũ trang

Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Đại tá nghỉ hưu.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

5 Họ và tên: BÙI ANH TUẤN

Ngày sinh: 01/11/1985                                Giới tính: Nam

Quê quán: Hà Tĩnh

Nơi ở hiện nay: Căn hộ 207B Lô N04, Chung cư K26, đường Dương Quảng Hàm, P7, Q.Gò Vấp, Tp.HCM.

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành xây dựng, Đại học GTVT

Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B

Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Pháp lý dự án.

Nơi làm việc: Công ty Pi Group.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

6 Họ và tên: PHẠM VĂN SƠN

Ngày sinh: 04/04/1972                                Giới tính: Nam

Quê quán: Thanh Hóa

Nơi ở hiện nay: Căn hộ 402A Lô N08, Chung cư K26, đường Dương Quảng Hàm, P7, Q.Gò Vấp, Tp.HCM.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp kỹ thuật điện

Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Đại úy nghỉ hưu.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Bình luận

LIÊN KẾT

return to top