Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc

Thực hiện công văn số 5305/SVHTT-XDNSVHGĐ ngày 18/10/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Tp. HCM  về triển khai “Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc” bằng các ngôn ngữ.  Phường 7 đăng triển khai Bộ tiêu chí bằng các ngôn ngữ sau:

Bình luận

LIÊN KẾT

return to top