Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Cư trú năm 2020 và Đề án 06 của Chính phủ

Sáng ngày 10/6/2022, tại Hội trường UBND Phường 7 đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật cư trú năm 2020 và Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh, xác thực điện tử chuyển đổi kỹ thuật số quốc gia, giai đoạn 2022 – 2025. Tham gia báo cáo, tập huấn là đồng chí Trung tá Bùi Thái Đức, Báo cáo viên Công an Thành phố.

Đồng chí Trung tá Bùi Thái Đức – Báo cáo viên Công an TPHCM

Bình luận

LIÊN KẾT

return to top