BẢO HIỂM Y TẾ “ĐÓNG GÓP KHI LÀNH, ĐỂ DÀNH KHI ỐM”

Chi phí mua bảo hiểm y tế nhỏ, nhưng nhiều lợi ích lớn

Bảo hiểm y tế (BHYT) là chế độ bảo hiểm của Đảng và Nhà nước nhằm chăm sóc sức khỏe nhân dân, do Nhà nước tổ chức thực hiện không vì mục đích lợi nhuận. Người tham gia BHYT được quỹ BHYT thanh toán số tiền khám chữa bệnh (KCB) không giới hạn theo phạm vi, mức hưởng, có thể lên tới hàng tỷ đồng/năm. Qua đó, BHYT đã giúp nhiều người có thẻ BHYT vượt qua những khó khăn về kinh tế khi không may bị ốm đau bệnh tật.

Mức đóng thấp, linh hoạt

Gia đình càng nhiều người tham gia, mức đóng BHYT càng thấp. Tham gia BHYT hộ gia đình từ người thứ hai trở đi sẽ được giảm trừ mức đóng. Việc giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại điểm này được thực hiện khi các thành viên tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính. Cụ thể: người thứ nhất đóng 4,5% x mức lương cơ sở (1,800,000đ) = 81,000 đồng/ tháng. 12 tháng là 12 x 81,000 = 972,000 đồng.

Người thứ hai đóng 70% mức đóng của người thứ nhất là 680,400 đồng/12 tháng;

Người thứ ba đóng 60% mức đóng của người thứ nhất là  583,200/12 tháng;

Người thứ tư đóng 50% mức đóng của người thứ nhất là 486,000 đồng/12 tháng

Từ Người thứ năm đóng 50% mức đóng của người thứ nhất là 388,800 đồng/12 tháng.

Mức đóng BHYT từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 tính theo hộ: Hộ 1 người: 972,000 đồng. Hộ 2 người: 1,652,400 đồng. Hộ 3 người: 2,235,600 đồng. Hộ 4 người: 2,721,600 đồng. Hộ 5 người: 3,110,400 đồng. Hộ 6 người: 3,499,200 đồng. Hộ 7 người: 3,888,000 đồng.

Thanh toán không giới hạn trong phạm vi, mức hưởng

5 đối tượng sẽ được thanh toán 100% BHYT khi khám chữa bệnh từ 01.7.2023

Bình luận

LIÊN KẾT

return to top