Hội Khuyến Học

Thiết thực chào mừng 93 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 13 năm ngày Phụ nữ Việt Nam Ngày 18/10/2023, Hội LHPN...
Sáng ngày 24/12/2022, Hội khuyến học Phường 7 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học...

LIÊN KẾT

return to top