Hội Khuyến Học

Ngày 28/12/2023, Hội khuyến học tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023. Đến tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Tuyết...
Thiết thực chào mừng 93 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 13 năm ngày Phụ nữ Việt Nam Ngày 18/10/2023, Hội LHPN...
Sáng ngày 24/12/2022, Hội khuyến học Phường 7 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học...

LIÊN KẾT

return to top