THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ CƠ SỞ

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua vào ngày 28/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, vững chắc, toàn diện cho việc xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.
Điều kiện để tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự, gồm: Đủ từ 18 đến 70 tuổi (trường hợp trên 70 tuổi nhưng có sức khỏe tốt sẽ được xem xét theo quyết định của chủ tịch UBND cấp xã dựa trên đề nghị của công an cấp xã); có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, cá nhân và gia đình tuân thủ tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang thụ án hình sự.

Bình luận

LIÊN KẾT

return to top