Hội khuyến học Phường 7 tổng kết hoạt động năm 2023

Ngày 28/12/2023, Hội khuyến học tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023. Đến tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Tuyết Hằng – ĐUV – Phó chủ tịch UBND phường, cùng các ông bà là chi hội trưởng các chi hội tại khu phố và chi hội các trường học trú đóng trên địa bàn phường.

Hội nghị đã nghe bà Lưu Đường – Chủ tịch Hội khuyến học Phường 7 báo cáo tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Tại hội nghị, Bà Nguyễn Thị Tuyết Hằng đã đánh giá cao sự nổ lực tập thể Ban chấp hành Hội khuyến học, các chi hội đã giúp cho Hôi khuyến học đạt được kết quả khả quan là đơn vị dẫn đầu của Quận về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập; đồng thời nhấn mạnh để tiếp tục phát huy mặt đạt được trong năm 2024, Hội cần liên kết chặt chẽ với Trung tâm học tập cộng đồng mở các lớp hướng dẫn để giúp người dân tiếp cận và có thể sử dụng các dịch vụ công trực tuyến của chính phủ để giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Đây cũng nhiệm vụ, giải pháp quan trọng giúp cho chính quyền địa phương nâng tỷ lệ người dân đăng ký giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến theo mục tiêu mà Thành phố đã giao.  Hội nghị  cũng tiến hành khen thưởng tuyên dương các tập thể và cá nhân đã có những đóng góp tích cực cho hoạt động của Hội năm 2023.

Một số hình ảnh Hội nghị

Bà Lưu Đường – Chủ tịch Hội khuyến học báo cáo kết quả họa động năm 2023 của Hội

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hằng – Phó Chủ tịch UBND phường phát biểu định hướng hoạt động của Hội năm 2024

 

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hằng – PCT UBND phường tặng khen thưởng cho các cá nhân tích cực tham gia các hoạt động Hội năm 2023

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hằng – PCT UBND phường tặng khen thưởng cho các cá nhân tích cực tham gia các hoạt động Hội năm 2023

Bà Trần Thị Thu Hồng – Ủy viên BCH Hội Khuyến học – Chủ tịch Hội Người Cao tuổi phường tặng khen thưởng cho các cá nhân tích cực tham gia các hoạt động Hội năm 2023

Bà Lưu Đường – Chủ tịch Hội khuyến học khen thưởng cho các chi hội khuyến học các trường học trú đóng trên địa bàn phường

Bình luận

LIÊN KẾT

return to top