Hội nghị tổng kết Công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Sáng ngày 24/12/2022, Hội khuyến học Phường 7 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và trao học bổng khuyến học khuyến tài 1&1

 

Bình luận

LIÊN KẾT

return to top