PHƯỜNG 7 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI

Nhằm phát huy dân chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân trên địa bàn phường để đóng góp ý kiến, hoàn thiện Dự thảo dự thảo luật đất đai, đảm bảo Luật mang tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế, phản ánh được ý chí nguyện vọng của nhân dân và tạo sự thống nhất đồng thuận đối với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đất đai. Tối ngày 2/3/2023, UBND phường đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai sửa đổi vớ sự tham dự của Lãnh đạo UBND – Trưởng các ban ngành đoàn thể phường và gần 200 người dân trên địa bàn phường.

Hội nghị đã được Thạc sĩ,Luật sư Nguyễn Mạnh Cường đã giới thiệu những điểm mới và một số vấn đề trọng tâm của Luật đất đai sửa đổi cần góp ý để người dân hiểu rõ. Tại hội nghị nhiều người dân quan tâm đến các quy định về quyền sử dụng đất của hộ gia đình, quy định về thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chính sách tài chính và giá đất … Nhiều ý kiến góp ý cần làm rõ mục đích, tiêu chí trường hợp thật cần thiết phải tiến hành thu hồi đất đối với trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội phải vì lợi ích quốc gia, công cộng được quy định tại Điều 67 của Dự thảo Luật.

Quan cảnh Hội nghị

Ông Đinh Văn Phương, Chủ tịch Hội CCB – Ông Đỗ Ngọc Lãm; Chủ tịch UBND – Ông Lê Tấn Quốc, Chủ tịch UB.MTTQVN Phường  

Thạc sĩ,Luật sư Nguyễn Mạnh Cường

 

 

Bình luận

LIÊN KẾT

return to top