Phường 7 ra quân vận động, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID

Thực hiện Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, Đoàn Thanh niên phường 7 phối hợp với Đoàn trường Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh ra quân vào ngày 05/4/2023 đến điểm sinh hoạt 11 khu phố để hướng dẫn và cài đặt ứng dụng VNeID. Qua 05 ngày ra quân liên tục từ 08 giờ đến 21 giờ, số người dân đã cài đặt ứng dụng VNeID lên đến số 4.000 người. Để tiếp tục nâng số người cài đặt nhanh chống, Đoàn Thanh niên phường đã triển khai phương thức phối hợp khu phố, tổ dân phố, cảnh sát khu vực vận động từng hộ gia đình cử thành viên trẻ tuổi đến điểm sinh hoạt khu phố để được hướng dẫn và cài đặt. Từ đó để người dân có thể tự về cài đặt cho các thành viên khác trong gia đình. Bên cạnh đó các đoàn viên đến tận các hộ dân để hướng dẫn và cài đặt cho thành viên trong gia đình

 

 

 

 

 

Bình luận

LIÊN KẾT

return to top