Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023

Ngày 31/01/2024, Uỷ ban nhân dân Phường 7 đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và triển khai phong trào thi đua năm 2024.

Đến tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Mai Thương – Bí thư Đảng uỷ, ông Đỗ Ngọc Lãm, Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường, ông Võ Chí Phú, Uỷ viên thường vụ, Trưởng Công an phường, bà Nguyễn Thị Tuyết Hằng – Đảng uỷ viên, Phó chủ tịch UBND phường, ông Mai Xuân Đăng – Đảng uỷ viên, Phó chủ tịch UBND phường, ông Lê Tấn Quốc – Đảng uỷ viên, Chủ tịch UB MTTQVN phường 7, ông Nguyễn Hữu Thanh Vũ – Đảng uỷ viên, Chỉ huy trưởng BCHQS phường.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động phong trào thi đua năm 2023, đánh giá những điểm nổi bật trong năm và những mặt hạn chế cần khắc phục năm 2024. Đồng thời UBND phường đã phát động phong trào thi đua năm 2024. Hội nghị đã khen thưởng cho các cá nhân và tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hằng – Đăng uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND phường báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và triển khai phong trào thi đua năm 2024

Từ trái qua ông Võ Chí Phú – Trưởng công an, bà Nguyễn Thị Tuyết Hằng – PCT UBND phường, bà Nguyễn Thị Mai Thương, Bí thư Đảng uỷ phường, ông Đỗ Ngọc Lãm, Chủ tịch UBND phường, ông Mai Xuân Đăng PCT UBND phường, ông Lê Tấn Quốc, Chủ tịch UB. MTTQVN phường

 Ông Nguyễn Đình Vọng, Phó Ban điều hành KP 2 báo cáo tham luận tại Hội nghị

Bà Nguyễn Thị Mai Thương – Bí thư Đảng uỷ tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

 

Bình luận

LIÊN KẾT

return to top