Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường và nhân dân phường 7 lần 1 năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 342/KH-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân phường, Vào lúc 19h 30 ngày 27 tháng 4 năm 2023, tại Hội trường, Uỷ ban nhân dân phường đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường và Nhân dân trên địa bàn phường lần 1 năm 2023, do Ông Đỗ Ngọc Lãm – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường chủ trì. Tham dự Hội nghị có ông Trần Hữu Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường,  ông Lê Tấn Quốc – Đảng uỷ viên, Chủ tịch UB.MTTQVN phường, Bà Nguyễn Thị Tuyết Hằng – Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND phường, các ông bà là Trưởng các Đoàn thể phường 7 và 100 người dân đại diện cho các hộ dân trên địa bàn phường tham dự Hội nghị

Tại hội nghị, Ông Đỗ Ngọc Lãm – Chủ tịch UBND phường đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh quí 1 năm 2023.  Trong không khí thắng thắn, cởi mở và xây dựng, buổi tiếp xúc đối thoại đã có 04 đại biểu tham gia ý kiến phát biểu tập trung vào các vấn đề dân sinh như: vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, trật tự lòng lề đường.Với tinh thần trách nhiệm cao, Lãnh đạo UBND phường đã lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu các  kiến nghị . Những vấn đề người dân phản ánh, trao đổi tại hội nghị đều được lãnh đạo UBND phường trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại.

Việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường và nhân dân được thực hiện theo qui định tại Nghị định số 34/2021/NĐ-CP với mục đích thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia trực tiếp vào hoạt động giám sát công tác quản lý nhà nước trên địa bàn phường, trên cơ sở đó lắng nghe và giải đáp kịp thời những kiến nghị, phản ánh của Nhân dân; từ đó nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để có chỉ đạo điều hành phù hợp, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, củng cố lòng tin của người dân đối với chính quyền địa phương.

Ông Đỗ Ngọc Lãm – Chủ tịch UBND phường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QPAN quí 1/2023

Người dân tham gia phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Người dân tham gia phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Ông Trần Hữu Cảnh – Phó Bí trhư Thường trực Đảng uỷ phát biểu tại Hội nghị

Ông Đỗ Ngọc Lãm – Chủ tịch UBND phường tiếp thu và trả lời các kiến nghị của người dân tại Hội nghị

Bình luận

LIÊN KẾT

return to top