Hội nghị Cán bộ công chức năm 2023

Ngày 23/12/2022, Công đoàn cơ quan UBND Phường 7 tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2023. Tại hội nghị, đại diện Công đoàn cơ quan đã báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; báo cáo hoạt động Ban thanh tra nhân dân; báo cáo thu chi ngân sách năm 2022; thông qua dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan năm 2023; khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn

 

Bình luận

LIÊN KẾT

return to top