DANH MỤC NIÊM YẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT TẠI UBND PHƯỜNG NĂM 2022

Danh mục niêm yết Thủ tục hành chính giải quyết tại Ủy ban nhân dân Phường 7 năm 2022

Vui lòng click vào đường link bên dưới

https://drive.google.com/drive/folders/1aqunorPGv9NrqPqcqnzHZZBglFkmQfJX?usp=sharing

Bình luận

LIÊN KẾT

return to top