Trích Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ qui định xử lý các hành vi liên quan đến quản lý, sử dụng pháo

Bình luận

LIÊN KẾT

return to top