Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về dân chủ cơ sở, Luật tiếp cận chuẩn pháp luật

Thực hiện Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2023 của UBND phường, lúc 19 giờ ngày 27/4/2023,UBND phường phối hợp với Mặt Trận các Đoàn thể chính trị phường tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về dân chủ cơ sở, Luật tiếp cận chuẩn pháp luật . Tham dự hội nghị có ông Trần Hữu Nghĩa – Thạch sỹ – Phó Ban dân chủ pháp luật Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh –  Báo cáo viên Hội nghị tuyên truyền, Bà Nguyễn Thị Thảo – Phó Chủ tịch UB.MTTQVN Quận Gò Vấp. Về lãnh đạo địa phương có ông Trần Hữu Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ , Ông Đỗ Ngọc Lãm, Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường, Bà Nguyễn Thị Tuyết Hằng – Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND phường, Ông Lê Tấn Quốc – Đảng uỷ viên, Chủ tịch UB.MTTQVN phường, Trưởng các đoàn thể phường và 120 người tham dự hội nghị .

Tại hội nghị, ông Trần Hữu Nghĩa đã chia sẻ việc thực hiện dân chủ cơ sở dựa trên các nguyên tắc đảm bảo quyền công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, tôn trọng và kịp thời giải quyết các kiến nghị của nhân dân.

Ngoài ra, Hội nghị còn được phổ biến những nội dung về chuẩn tiếp cận pháp luật được qui định tại Quyết định 25/2021/QĐ-TTg ngày22/7/2021  của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 09/2021/TT- BTP ngày 15/11/2019 của Bộ Tư pháp, Quyết định 1723/2022/ QĐ-BTP ngày 15/08/2022 của Bộ Tư pháp qui định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Ông Trần Hữu Nghĩa – Thạch sỹ – Phó Ban dân chủ pháp luật Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh –  Báo cáo viên Hội nghị

Từ phải sang Ông Lê Tấn Quốc – CT/UBMTTQVN, bà Nguyễn Thị Tuyết Hằng – PCT UBND phường, Bà Dương Ngọc Thảo – Chủ tịch Hội LHPN , Bà Nguyễn Thị Thảo – PCT.UBMTTQVN quận Gò Vấp

 

Bình luận

LIÊN KẾT

return to top