Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Cư trú 2020 và Đề án 06 của Chính phủ

Sáng ngày 10/6/2022, Ủy ban nhân dân phường đã phối hợp các ban ngành đoàn thể, cảnh sát khu vực, ban điều hành 11 khu phố tổ chức tuyên truyền Luật cư trú năm 2020 và Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng, định danh, xác định điện tử chuyển đổi kỹ thuật số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025.

Bình luận

LIÊN KẾT

return to top