Thông báo mời thầu thi công xây dựng: “Sửa chữa nhà vệ sinh tại trụ sở UBND Phường 7

THÔNG BÁO

Về việc mời thầu thi công xây dựng

Công trình: Sửa chữa nhà vệ sinh tại Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 7

Bình luận

LIÊN KẾT

return to top