QUI TRÌNH ĐỀ XUẤT, SOẠN THẢO HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC

ĐỀ XUẤT, SOẠN THẢO, HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC THEO QUI ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 61/2023/NĐ-CP NGÀY 16/8/2023 CỦA CHÍNH PHỦ

Bình luận

LIÊN KẾT

return to top