Hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10/2023 chủ đề “Thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”.

Được biết, Ngày Quốc tế Trẻ em gái (hay Ngày Quốc tế Bé gái) được vận động lần đầu tiên bởi tổ chức phi chính phủ Plan International với sự trợ giúp của Chính phủ Canada, EU và các tổ chức khác. Tới năm 2011, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thống nhất ngày này trên toàn cầu.

Ngày 11/10 tập trung chủ yếu vào các bé gái dưới độ tuổi vị thành niên. Theo đó, việc đấu tranh hay tìm ra giải pháp phá vỡ vòng luẩn quẩn về việc phân biệt đối xử, cũng như bạo lực với phụ nữ, đồng thời khuyến khích và bảo vệ một cách trọn vẹn thiên chức nhân quyền được Liên Hợp Quốc khẳng định là cần đầu tư ngay vào chính các bé gái.

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, tỷ số giới tính khi sinh nước ta năm 2015 là 112,8 bé trai/100 bé gái, năm 2022 là 112 bé trai/100 bé gái, chưa cân bằng với mức sinh tự nhiên.

Thông điệp năm 2023 cho chúng ta thấy tình trạng hiện nay bất bình đẳng giới là nguyên nhân căn bản làm gia tăng tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, ngược lại mất cân bằng giới tính sẽ làm sâu sắc thêm vấn đề bất bình đẳng giới và các em gái vị thành niên chính là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Do vậy, cần tạo điều kiện để các em bước vào giai đoạn trưởng thành một cách an toàn và bình đẳng. Khi các em được trao quyền tự quyết định cuộc sống của mình thì các em sẽ có nhiều cơ hội phát huy tiềm năng, trở thành nhân tố tích cực tạo ra sự thay đổi trong gia đình, cộng đồng và đất nước.

Giải pháp để thúc đẩy bình đẳng giới là cần đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền các văn bản, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước như: Luật bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật hôn nhân và gia đình nhằm thúc đẩy cộng đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái nói riêng và phụ nữ nói chung, đặc biệt là trẻ em gái ở các gia đình sinh con một bề là gái. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giáo dục về thực trạng, nguyên nhân và hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh;vận động từng bước làm thay đổi nhận thức và tư tưởng lạc hậu về sinh con trai, con gái; các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi.

Cần tuyên truyền, giáo dục sâu rộng vấn đề định kiến, tâm lý ưa thích con trai hơn con gái, phát huy vai trò, nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái, vận động người dân thay đổi tư duy, nhận thức và hành động trong vấn đề chênh lệch giới tính khi sinh sinh; tiến tới xóa bỏ sự phân biệt giữa con trai và con gái trong quan niệm của nhiều người dân.

Bình luận

LIÊN KẾT

return to top