Đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên phối hợp cùng lực lượng công an phường hướng dẫn công dân thực hiện việc tải ứng dụng “VNEID” và thực hiện các thao tác để kích hoạt tài khoản định danh điện tử đã được kích hoạt trên địa bàn Phường 7

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030; Thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày phủ 21/02/2022 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;

Đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên phối hợp cùng lực lượng công an phường hướng dẫn công dân thực hiện việc tải ứng dụng “VNEID” và thực hiện các thao tác để kích hoạt tài khoản định danh điện tử đã được kích hoạt trên địa bàn Phường 7.

    

Bình luận

LIÊN KẾT

return to top