Sự thay đổi của giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại TP. HCM

Vì sao thu thêm tiền vận chuyển rác?

Trước đây, các hộ dân chỉ trả tiền phí thu gom, còn phí vận chuyển và xử lý rác TP chi cho quận huyện bằng tiền ngân sách. Đến năm 2018,TP.HCM không còn bao phí vận chuyển

Ngày 22/10/2018, UBND TP.HCM ban hành quyết định 38/2018/QĐ-UBND về Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và dịch vụ xử lý rác thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Theo quyết định này, người dân ngoài trả tiền thu gom còn phải trả tiền vận chuyển và xử lý rác.

Sau đó ngày 18/6/2021, UBND TP ban hành quyết định 20/2021/QĐ-UBND về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về giá đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và giá tối đa đối với dịch vụ xử lý rác thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 38/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố;  trong đó có quy định “giai đoạn này (2021 – 2025) chưa thực hiện thu giá dịch vụ xử lý chất thải rắn”. Do đó người dân ngoài đóng tiền thu gom rác thì phải đóng thêm tiền phí vận chuyển. Tiền phí vận chuyển sẽ nộp về ngân sách TP.

                                                                                                                       Nguồn Tuổi trẻ online

 

Bình luận

LIÊN KẾT

return to top