Sử dụng ứng dụng VNeID phiên bản 2.0.7 – một cách thức thay thế sổ hộ khẩu giấy

Hiện Ứng dụng VNeID đã cập nhật phiên bản 2.0.7, tích hợp tính năng “Thông tin cư trú” . Do vậy khi sử dụng ứng dụng này các thông tin về cư trú hộ gia đình đã có sẵn. Đây là tính năng dùng để thay thế số hộ khẩu giấy. Công dân có thể sử dụng thông tin này trên ứng dụng VNeID phiên bản 2.0.7 để xuất trình với cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

 

 

Công dân vui lòng cập nhật ứng dụng VNeID phiên bản 2.0.7 để sử dụng tính năng này.

 

 

 

 

 

Bình luận

LIÊN KẾT

return to top