Danh sách Thành viên Ủy ban nhân dân phường

STT Hình Ảnh Họ tên
Chức Vụ
Điện Thoại
1 Hình ảnh Phạm Trung Kiên

Chủ tịch UBND phường
(028) 38946157
2 Hình ảnh Nguyễn Thị Tuyết Hằng

Phó chủ tịch UBND phường
(phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội)
(028) 38946157
3 (028) 38946157
4 Hình ảnh Võ Chí Phú

Trưởng Công An phường
5 Hình ảnh Nguyễn Hữu Thanh Vũ

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự
(028) 38946157

Bình luận

return to top